Home

VEČNÍ

Plávajme spolu púťou pocestných
pod záštitou večného.
Čas nám nahráva, nezľaknime sa
prekážok minulosti!
Vracajme sa dopredu, napredujme späť,
udupme svoje kroky.
Môžeme všetko, len si veriť.
Nezabúdať na časy nás, zabúdať
na chyby, pražiť svoj koberec Večnosti.
Večnosť je všade naokolo. Ani duša
nezasahuje. Počuť len tikot Času a naše
spoločne sa prelínajúce kroky, zjazvený
dych, tlkot srdca pod srdcom.
Večnou bránou prejdeme spolu!
Zahalí nás čierne svetlo a biela tma.
Nebojácne sú dve duše spojené strachom
svorne kráčajúc v ústrety Času.
Nikdy neoddelení. Odsúdení na tú istú
večnosť. Spolu! Navždy! Sami so sebou a
nikto iný! Za nimi stopa. Žije dole.
Nie je nič, len oni dvaja. Bez dychu,
krokov a tlkotu srdca. Dvaja. Spolu.
Navždy. ( A Čas. )

Napíšte Rogerovi

Home