Home

TEST STRESU

Milý účastník a účastníčka testovania,
test stresu odhaľuje mieru vašej osobnej zaťažiteľnosti. Test robíte vo vlastnom záujme, preto by vaše odpovede mali byť čo najpravdivejšie.
Dozviete sa veľa o svojej psychickej zaťažiteľnosti, a to najmä z hľadiska dlhodobého stresu - v úrade, na pracovisku i v súkromnom živote.
Pracujte bez časového obmedzenia.
Poznačte si príslušnú odpoveď podľa toho, či sa na vás vzťahuje „celkom“, „zväčša“, „čiastočne“ alebo „vôbec nie“ (máte teda 4 možnosti).

Prosím, začnite pracovať na teste stresu!

TEST STRESU

Odpovedajte, prosím na každé z nasledujúcich vyjadrení. Poznačte si vždy tú odpoveď, ktorá najväčšmi vystihuje vašu. Pracujte plynulo a dlho nerozmýšľajte!

1. Trápi ma, že moja telesná hmotnosť neustále kolíše.
2. Neustále sa snažím byť lepší (ia) než ostatní.
3. Znamená pre mňa veľa, keď moju prácu uznávajú a chvália.
4. Občas, keď sedím pri svojom písacom stole, klopkám prstami po doske alebo pokyvujem nohami.
5. Trápia ma náhle bolesti chrbta.
6. Chcel (a) by som vybavovať viac vecí súčasne.
7. Čoraz častejšie cítim zvieranie alebo bolesť srdca.
8. Takmer sa neviem poriadne uvoľ­niť. Ešte aj po dlhom spánku sa cítim ako dolámaný (á).
9. Hoci som veľmi unavený (á), celú noc nemôžem spať.
10. Keď rýchlo vstanem, pociťujem mdloby.
11. Často mávam depresívne pocity.
12. Cítim zvláštny vnútorný nepokoj.
13. Trpím nechutenstvom.
14. Počas víkendov rád (rada) chodím do zábavných parkov.
15. Nie som schopný (á) sledovať ani len vetu bez toho, aby som nemusel (a) partnera prerušiť.
16. V poslednom čase som nedodržal (a) takmer ani jeden termín.
17. Dopravná zápcha ma vždy privádza do zúrivosti.
18. Vôbec neznášam kritiku.
19. Niekedy sa mi žiada poriadne si zanadávať.
20. Keď sa cítim vohnaný (á) do úzkych, stávam sa agresívnym (ou).
21. Znervózňuje ma, keď musím na niekoho čakať.
22. V poslednom čase sa neustále rozčuľujem kvôli maličkostiam.
23. Keď mi je téma rozhovoru trápna, červenám sa.
24. Keď sa s niekým pohádam, zvyčajne som ešte dlho potom rozladený (á).
25. Keď si raz vytýčim smer, už ho nemením.
26. Počínaniu iných zvyčajne nedôverujem.
27. Mám sklon prepínať, aj keď sú moje sťažnosti oprávnené.
28. Deti ma znervózňujú.
29. Mám sklon svoje city navonok neprejavovať.
30. S mnohými vecami si robím zbytočné starosti.

Svojim odpovediam udeľte nasledujúce body:
„vôbec neplatí“ = 1 bod
„čiastočne platí“ = 2 body
„zväčša platí“ = 3 body
„celkom platí“ = 4 body

Vypočítajte si celkový súčet všetkých bodových hodnôt. Musíte získať najmenej 30 bodov. Najvyšší dosiahnuteľný počet bodov je 120 bodov.

30-52 bodov
Žijete pokojne, vyrovnane a spokojne. K problémom pristupujete mierne, bez falošnej ctižiadostivosti. Váš príslovečný pokoj a rozvážnosť vám možno závidieť. Predsa vám však hrozí isté nebezpečenstvo - máte sklon pozerať sa na svet cez ružové okuliare.

53-75 bodov
Váš život je aktívny, vzrušujúci a zaujímavý. Pozitívne i negatívne činitele stresu sú vyvážené. Dosiaľ všetko držíte ešte v rukách. Na veľké výzvy však už nemáte síl. Musíte teda dôkladne preskúmať seba aj svoje spoločenské prostredie. Nedajte sa vtiahnuť do niečoho, čo by vás potom mohlo zaťažovať.

76-97 bodov
Život sa pre vás do veľkej miery zmenil na boj o čas, šance a body. Niekedy vás okol­nosti tlačia k múru. Veľmi vám dáva zabrať vaša ctižiadosť, konkurenčný tlak a závislosť od mienky iných. Cítite, že život zasahuje až do vašej podstaty a ohrozuje vaše zdravie. Ak budete aj naďalej takto pokračovať, dosiahnete síce veľa, ale plody svojej práce nebudete môcť vychutnať. Zmiernite teda tempo a pokúste sa vyhnúť hádkam, hnevom a priveľkým očakávaniam vzhľadom na seba.

98-120 bodov
V súčasnosti je váš život samý zhon a práca. Vaše telo aj duch pracujú na plné obrátky. Okamžite skončite s týmto trvalým stresom. Jeho hladina, v ktorej sa teraz nachádzate, vážne ohrozuje vaše zdravie. Tým sa aj vaše ciele stávajú zbytočnými. Mali by ste si rýchlo osvojiť niektorú z relaxačných metód.

A teraz by som vás rada niečo naučila. Určite ste odpovedali úprimne a vyšiel vám určitý výsledok. Takýto typ testov vám budú dávať vaši budúci zamestnávatelia, ak sa budete uchádzať o miesto, či si budete podávať prihlášku na vysoké školy. A tam nemô­žete odpovedať, že trpíte šialenými bolesťami hlavy, že nenávidíte deti, s každým sa há­date, nezvládate stresové situácie a máte sklony k infarktu myokardu. Preto treba odpove­dať takticky. Tak, ako by oni chceli, aby ste odpovedali. Sú 3 typy otázok: nepodstatné (napr. č. 24), podstatné (napr. č. 8, 22) a záludné, ako je napr. č. 25. Ako odpovedať na otázku 25? Treba si uvedomiť, že keď odpoviete záporne, budú vás pokladať za ovplyvniteľného slabocha. Ak kladne, ste v ich očiach nezdravo tvrdohlavý. Tak isto by sa dala analyzovať aj 26. otázka.
Keby ste sa uchádzali o miesto, výsledky vášho stresového testu by sa posudzovali negatívne, ak by ste mali nad 76 bodov.
Ak bude človek dobrým diplomatom a bude taktizovať, určite bude mať v psycho­logických testoch úspech a nebude sa ich báť.
Skúste si, takto poučení, urobiť test stresu ešte raz a uvidíte ako sa výsledok zmení. Verím, že v budúcnosti s testmi nebudete mať problémy.

(Martina, s použitím podkladov: Siewert, Horst H.: Testy osobnosti 2. Ikar, Bratislava 1999)

Napíšte Rogerovi

Home