Home

Josef Škvorecký - Prima sezóna

Útvar: román
Kompozícia: dielo s podtitulom Text o nejdůležitějších věcech života je rozdelené na 6 kapitol, ktoré majú svoj názov a podtitul a sú uvedené jednou alebo dvomi strofami, ktoré napísal Josef Krátký, postava z knihy, žiak Septimy B. Celá kniha je uvedená veršami Jaroslava Seiferta, Miloša Formana a ďalších.
Každá kapitola je členená na dejové odseky.
1. Prima sezóna začíná: Zimní příhoda
2. Prima sezóna pokračuje: Májová kouzelnice
3. Prima sezóna málem skončí: Zamřížovaný charleston
4. Prima sezóna vrcholí: Vyhlídka z věže
5. Prima sezóna se chýlí ke konci: Hotel pro sourozence
6. Prima sezóna končí: Smutné podzimní blues
V knihe je aj poznámka k obrazu na obálke (Buddy Beiderbecke: Benno`s big band blues).
Jazyk: V texte je veľké množstvo postáv uvedených celými menami. Jazyk je hovorový, využíva sa tu slang, niekedy aj vulgarizmy, žargón, študentské vety typu: Lež jako věž. Čeština v dialógoch nie je spisovná (dialekt). V texte sa objavujú latinské a nemecké vety a názvy bez prekladu a texty piesní v angličtine, vnútorné monológy, filozofické a náboženské úvahy. V druhej časti sa objavujú prvky absurdného dialógu. V jednom odseku alebo aj jednej vete sa strieda vnútorná reč, ktorá vysvetľuje situáciu alebo komentuje niečo úplne odlišné, spolu s vonkajším dianím bez akéhokoľvek oddelenia. Texty piesní sú vsuvky do viet opisujúcich dianie, ak pieseň znela zároveň. Sú tu odbočenia, iné príbehy. Objavujú sa tu vtipné mená, ako napr. důstojný pan Meloun, profesor Stařec. Objavuje sa tu symbolika: mestečko Kostelec, ako symbol kresťanskej viery a mravnosti, aj keď len navonok. Autor nevstupuje do deja, všetko komentuje Danny svojím chápaním, ich-forma. Veľa dialógov, opisy konania a jeho príčin, vysvetľovanie, opisy pocitov a situácií, ale opisy prostredia len do nutnej miery.
Konflikt: rozpor medzi kresťanskou vierou a láskou k dievčatám
Hlavná postava:
Danny Smiřický
- septimán na kosteleckom gymnáziu. Nie veľmi dobrý žiak, ale výborný miništrant, vnímavý, citlivý, s dobrými úmyslami, mladý, dospievajúci, milujúci dievčatá, hudbu a Boha. Je dobrý v teológii, hrá v kapele na tenor - saxofón. V Kostelci nemá dobrú povesť, ale v skutočnosti taký nie je. Chcel by dievča, ale vždy mu do toho niečo príde, buď ich prekvapí otec dievčaťa, dievča ho opije, je neprístupná, alebo musí pomôcť pánovi Melounovi, aby ho ochránil pred ríšskymi kontrolórmi. Dievčatá ho majú rady, ale Danny je známy svojím "zoznamom" 24 dievčat, o ktoré sa pokúšal. Aj tak okrem "nejakých tých dotykov", ako to sám nazýval, nič vážne nebolo. Snažil sa vždy hriechy, ktoré sa mu ale zdali prirodzené a tým pádom nespravodlivo považované za hriechy, ospravedlniť alebo vysvetliť pred Bohom. Je tu vykreslená nespravodlivosť kresťanského učenia, ale aj nečestnosť kresťanov.
Dej sa odohráva v protektoráte Čiech a Moravy pred 2. svetovou vojnou - tieto motívy sa objavujú aj v texte. Autor sa nesnaží ani kresťanstvo, ani vojnu a fašizmus kritizovať, podáva túto tému takým spôsobom, aby čitateľ nemal mať pocit kritiky. Téma je tu ale vykreslená tak logicky, že autor poukazuje na nedostatky bez vlastného komentára.
V texte je veľa postáv, obyvatelia Kostelca, ktorí priamo súvisia s dejom, ale aj tí, o ktorých Danny hovorí v odbočeniach, "jeho" dievčatá, spolužiaci, profesori, členovia kapely. Celým textom prechádza téma lások Dannyho na jemnom pozadí vojny a bezstarostného života študentov. Takmer vôbec sa nehovorí o jeho rodičoch, nemá s nimi problémy, jeho mama vystupuje v jej pár replikách ako veľmi dobrá a chápavá.
Bezstarostné užívanie si mladosti zničí jedna jediná správa: Lexov otec je mŕtvy.
"Všetko to končí... touto vojnou všetko končí... už ich začínajú strieľať... naša mladosť..."
Dievčatá: Irena, Marie Dreslerová, Alena, sestry Weberové, Krista...

Napíšte Rogerovi

Home