Home

Mesiac ekológie na Gymnáziu Pankúchova

V apríli si pripomíname dva významné dni – Deň narcisov a Deň Zeme.
Onkologická aj ekologická výchova na Slovensku je len v začiatkoch napriek tomu, že je životne dôležitá. Ľudia by mali byť oboznámení s touto problematikou a výučba na školách je azda najlepším riešením. Takouto školou je aj ekologické gymnázium na Pankúchovej ulici 6 v bratislavskej Petržalke. Gymnázium má veľkú tradíciu v usporadúvaní rôznych dobročinných akcií. Za všetky spomeniem minuloročný veľmi úspešný Beh Terryho Foxa. Ďalšími sú predávanie pohľadníc UNICEF, už zaužívaný 7. apríl – Deň narcisov (boj proti rakovine) a 22. apríl – Deň Zeme. Škola má adoptované dve opice, je symbolickým vlastníkom stromov v lese v Čergovskom pohorí, usporadúva rôzne zbierky pre ľudí v núdzi.
Tohtoročný apríl je na našej škole mesiacom ekológie. Začne zberom papiera, použitých batérií a výstavou prác žiakov a ekologických projektov. Ďalej je naplánovaná výsadba stromčekov a kvetov, ekologické branné cvičenie a náučno-poznávacia prechádzka. Pre najmladších sú pripravené ekohry a pre staršie ročníky prednášky odborníkov zo Slobodnej alternatívy, občianskeho združenia Za matku Zem, Greenpeace a iných organizácií i jednotlivcov.
Študenti viacerých petržalských škôl sa zapojili do akcie Ligy proti rakovine a v piatok 7.apríla 2000 budú vypomáhať so zbierkou a rozdávaním narcisov. Okrem našej školy, Gymnázia Pankúchova 6, je to ZŠ Vlastenecké námestie, Gymnázium Haanova a Zdravotná škola.
Za seba a školskú radu by som rada poďakovala vedeniu našej školy, pani profesorke Jele Ceconíkovej, všetkým prednášajúcim, zúčastneným a pánovi starostovi Petržalky Vladimírovi Bajanovi, ktorý nám pomáha s našimi akciami.

Martina Jarolínová

Napíšte Rogerovi

Home